.com/.net域名维护通知

    文章来源:中国互联 更新时间:2014-5-16 13:14:13
分享:

尊敬的用户:

    接到.com/.net域名注册局维护通知要求,2014年5月18日(周日) 09:00-09:45将暂停中英文.com/.net的注册、续费和信息修改等操作。

如果客户需要注册、续费或进行相关操作,请通知客户提前办理。

 

                 中国互联

2014-5-16

在线咨询
  • 在线时间
  • 8:00-21:00